Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:guide:dissemination

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Τελευταία αναθεώρηση Both sides next revision
el:guide:dissemination [2019/06/09 20:52]
Marina [Δημόσιες εκδηλώσεις ως ευκαιρία να προσεγγίσετε ένα ευρύ κοινό σε τοπικό επίπεδο]
el:guide:dissemination [2019/06/09 20:53]
Marina [Κάντε το Διαδίκτυο σύμμαχο σας!]
Γραμμή 213: Γραμμή 213:
 ==== Κάντε το Διαδίκτυο σύμμαχο σας! ==== ==== Κάντε το Διαδίκτυο σύμμαχο σας! ====
  
- ​Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες δυνατότητες του διαδικτύου στο να ενώνει ανθρώπους,​ σας συμβουλεύουμε να ** δημιουργήσετε ηλεκτρονική επικοινωνία στην στρατηγική διάδοσης του Ταξιδιού.+  
 + 
 + 
 +Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες δυνατότητες του διαδικτύου στο να ενώνει ανθρώπους,​ σας συμβουλεύουμε να ** δημιουργήσετε ηλεκτρονική επικοινωνία στην στρατηγική διάδοσης του Ταξιδιού.
 Στην αρχή, προγραμματίστε **πότε, πού σε ποιόν και μέσω ποιων μέσων** θα διαδώσετε τα αποτελέσματά σας. Προσδιορίστε τα πιο διαδεδομένα επικοινωνιακά εργαλεία στην περιοχή σας, αναλύστε τις συνήθειες των ανθρώπων,​ σκεφτείτε το θα μπορούσε να προσελκύσει το κοινό σας, εντοπίστε **δίκτυα** μέσω των οποίων θα μπορούσατε να μοιραστείτε τις αποκτηθείσες γνώσεις. Στην αρχή, προγραμματίστε **πότε, πού σε ποιόν και μέσω ποιων μέσων** θα διαδώσετε τα αποτελέσματά σας. Προσδιορίστε τα πιο διαδεδομένα επικοινωνιακά εργαλεία στην περιοχή σας, αναλύστε τις συνήθειες των ανθρώπων,​ σκεφτείτε το θα μπορούσε να προσελκύσει το κοινό σας, εντοπίστε **δίκτυα** μέσω των οποίων θα μπορούσατε να μοιραστείτε τις αποκτηθείσες γνώσεις.
 **Δοκιμάστε τις εκτιμήσεις σας**, ρωτήστε ανθρώπους γύρω σας, κυρίως όσους ανήκουν στις ομάδες που στοχεύετε. Τότε μόνο και μόνο τότε. μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε ψηφιακό περιεχόμενο για να μοιραστείτε διαδικτυακά σε κάποιο μέσο που θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίσετε την πρόκληση. ​ **Δοκιμάστε τις εκτιμήσεις σας**, ρωτήστε ανθρώπους γύρω σας, κυρίως όσους ανήκουν στις ομάδες που στοχεύετε. Τότε μόνο και μόνο τότε. μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε ψηφιακό περιεχόμενο για να μοιραστείτε διαδικτυακά σε κάποιο μέσο που θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίσετε την πρόκληση. ​
- ​Λάβετε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή συντριπτικής ροής πληροφοριών,​ που λίγοι τις προσέχουν με πολλές ​ συσκευές πρόσβασης:​ η αφήγησή σας (είτε για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσατε είτε για τις αναδυόμενες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που επισκεφθήκατε) πρέπει να είναι ** δυναμική **, ** ελκυστική ** και (ιδανικά) χρησιμοποιείτε μια ** ποικιλία μέσων ** εάν σκοπεύετε να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό.+  
 + 
 +Λάβετε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή συντριπτικής ροής πληροφοριών,​ που λίγοι τις προσέχουν με πολλές ​ συσκευές πρόσβασης:​ η αφήγησή σας (είτε για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσατε είτε για τις αναδυόμενες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που επισκεφθήκατε) πρέπει να είναι ** δυναμική **, ** ελκυστική ** και (ιδανικά) χρησιμοποιείτε μια ** ποικιλία μέσων ** εάν σκοπεύετε να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό.
 **μη χάνετε την πραγματικότητα** και βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ευθυγραμμισμένοι με τους **στόχους,​ τις δεξιότητες και την ηθική σας** όταν σχεδιάζετε την διαδικτυακή στρατηγική για την επικοινωνία και διάδοση του Ταξιδιού. **Καθορίστε την διεύρυνση** της παραγωγής σας και προβλέψτε τις δεξιότητες , τον χρόνο και τα μέσα που κάθε παραγωγή θα χρειαστεί. Αναζητήστε συνεργάτες να δουλέψουν δίπλα σας αν νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο. **μη χάνετε την πραγματικότητα** και βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ευθυγραμμισμένοι με τους **στόχους,​ τις δεξιότητες και την ηθική σας** όταν σχεδιάζετε την διαδικτυακή στρατηγική για την επικοινωνία και διάδοση του Ταξιδιού. **Καθορίστε την διεύρυνση** της παραγωγής σας και προβλέψτε τις δεξιότητες , τον χρόνο και τα μέσα που κάθε παραγωγή θα χρειαστεί. Αναζητήστε συνεργάτες να δουλέψουν δίπλα σας αν νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο.
 Πάντα να θυμάστε ότι **το διαδίκτυο είναι απλώς ένα εργαλείο,​ ένα μέσο**, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να μοιραστείτε την εμπειρία σας με τους άλλους. Στη συνέχεια η διαδικτυακή στρατηγική διάδοσης μπορεί να πάρει διάφορες εκτάσεις. Πάντα να θυμάστε ότι **το διαδίκτυο είναι απλώς ένα εργαλείο,​ ένα μέσο**, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να μοιραστείτε την εμπειρία σας με τους άλλους. Στη συνέχεια η διαδικτυακή στρατηγική διάδοσης μπορεί να πάρει διάφορες εκτάσεις.
 +
  
 {{:​guide:​hetetrotopies.net.png?​direct&​300 |}} {{:​guide:​hetetrotopies.net.png?​direct&​300 |}}
 +
  
 Στην περίπτωση του // Idea(l)s in Action //( ιδέες/​ιδανικά σε εφαρμογή),​ κάναμε μια συνεργασία με **παραγωγούς ντοκιμαντέρ** ώστε να φτιάξουν **υψηλής ποιότητας προβολή** των εγχειρημάτων που επισκεφτήκαμε και για το ίδιο το ταξίδι στην Ετεροτοπία. Επιλέξαμε μια μέθοδο αφήγησης και ένα σχήμα για τις βίντεο προβολές το οποίο μας επιτρέπει να **μεταδίδουμε τα περιεχόμενα σε διάφορα κανάλια** και τα οποία συμβάλλει στο να συμμετέχει άμεσα το κοινό. (Θέλαμε όχι μόνο να ενημερώσουμε το κοινό αλλά και να εμπλέξουμε το κοινό, παρέχοντάς τους τον οργανισμό όσον αφορά τις επιλογές τους, ποια θέματα θέλουν να διερευνήσουν και πώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες). Στην περίπτωση του // Idea(l)s in Action //( ιδέες/​ιδανικά σε εφαρμογή),​ κάναμε μια συνεργασία με **παραγωγούς ντοκιμαντέρ** ώστε να φτιάξουν **υψηλής ποιότητας προβολή** των εγχειρημάτων που επισκεφτήκαμε και για το ίδιο το ταξίδι στην Ετεροτοπία. Επιλέξαμε μια μέθοδο αφήγησης και ένα σχήμα για τις βίντεο προβολές το οποίο μας επιτρέπει να **μεταδίδουμε τα περιεχόμενα σε διάφορα κανάλια** και τα οποία συμβάλλει στο να συμμετέχει άμεσα το κοινό. (Θέλαμε όχι μόνο να ενημερώσουμε το κοινό αλλά και να εμπλέξουμε το κοινό, παρέχοντάς τους τον οργανισμό όσον αφορά τις επιλογές τους, ποια θέματα θέλουν να διερευνήσουν και πώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες).
 +
  
 Για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα //​HETEROTOPIES//:​ www.heterotopies.net. ​ Για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα //​HETEROTOPIES//:​ www.heterotopies.net. ​
 +
  
 Θα μπορούσατε επίσης να δημιουργήσετε άρθρα, ένα έντυπο,​ ένα αρχείο φωτογραφιών (μόνοι σας ή και με τη βοήθεια των συμμετεχόντων) και να τα δημοσιεύσετε στην **ιστοσελίδα σας** και ​ στα **μέσα κοινωνικής δικτύωσης**. Ένας άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε **με τους τοπικούς παραγωγούς μέσων ενημέρωσης** ώστε να γράψουν για την έννοια και την εμπειρία του Ταξιδιού στην Ετεροτοπία ή να συμμετέχετε σε μια **ραδιοφωνική εκπομπή** για να μιλήσετε για το έργο. Θα μπορούσατε επίσης να δημιουργήσετε άρθρα, ένα έντυπο,​ ένα αρχείο φωτογραφιών (μόνοι σας ή και με τη βοήθεια των συμμετεχόντων) και να τα δημοσιεύσετε στην **ιστοσελίδα σας** και ​ στα **μέσα κοινωνικής δικτύωσης**. Ένας άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε **με τους τοπικούς παραγωγούς μέσων ενημέρωσης** ώστε να γράψουν για την έννοια και την εμπειρία του Ταξιδιού στην Ετεροτοπία ή να συμμετέχετε σε μια **ραδιοφωνική εκπομπή** για να μιλήσετε για το έργο.
el/guide/dissemination.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/06/11 11:56 από Cecilia