Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:guide:implementation:group_dynamic

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
el:guide:implementation:group_dynamic [2019/06/06 17:30]
Cecilia [Κύκλοι Μοιράσματος ως συλλογικά ορόσημα]
el:guide:implementation:group_dynamic [2019/06/06 17:34] (τρέχουσα)
Cecilia [Καταστήστε ικανούς τους συμμετέχοντες να χειρίζονται τον εξοπλισμό]
Γραμμή 57: Γραμμή 57:
  
 Μπορείτε να διαβάσετε περαιτέρω για την οργάνωση αυτών των χώρων στο κεφάλαιο 5.1 Μπορείτε να διαβάσετε περαιτέρω για την οργάνωση αυτών των χώρων στο κεφάλαιο 5.1
-[[el:​guide:​implementation:​logistics|//"​υλικοτεχνικά και πρακτικές ετοιμασίες"​//]] και 5.2 [[οδηγός:εφαρμογή:συνθήκες|//"​οικολογική διαβίωση και οικολογικό αποτύπωμα"​//]].+[[el:​guide:​implementation:​logistics|"​υλικοτεχνικά και πρακτικές ετοιμασίες"​]] και 5.2 [[el:guide:implementation:​conditions|"​οικολογική διαβίωση και οικολογικό αποτύπωμα"​]].
  
 ===== Σεβασμός στον ελεύθερο χρόνο ===== ===== Σεβασμός στον ελεύθερο χρόνο =====
el/guide/implementation/group_dynamic.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/06/06 17:34 από Cecilia