Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:guide:implementation:group_dynamic

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Τελευταία αναθεώρηση Both sides next revision
el:guide:implementation:group_dynamic [2019/06/06 17:30]
Cecilia [Καταστήστε ικανούς τους συμμετέχοντες να χειρίζονται τον εξοπλισμό]
el:guide:implementation:group_dynamic [2019/06/06 17:30]
Cecilia [Κύκλοι Μοιράσματος ως συλλογικά ορόσημα]
Γραμμή 140: Γραμμή 140:
  
 Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό:​ Θυμηθείτε ότι η πετυχημένη εφαρμογή του κύκλου μοιράσματος απαιτεί ένα ήδη υπάρχον,​ τουλάχιστον βασικό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων,​ αλλιώς δεν θα νιώσουν ασφαλείς να εκφράσουν εαυτούς ενώπιον των άλλων. Συνεπώς,​**μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτό στην πολύ αρχή** του Ταξιδιού:​ πιθανότατα δεν θα αποδόσει αποτελέσματα. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό:​ Θυμηθείτε ότι η πετυχημένη εφαρμογή του κύκλου μοιράσματος απαιτεί ένα ήδη υπάρχον,​ τουλάχιστον βασικό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων,​ αλλιώς δεν θα νιώσουν ασφαλείς να εκφράσουν εαυτούς ενώπιον των άλλων. Συνεπώς,​**μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτό στην πολύ αρχή** του Ταξιδιού:​ πιθανότατα δεν θα αποδόσει αποτελέσματα.
-[[guide:​implementation:​facilitation|{{ :​guide:​fleche.jpg?​50|}}]]+[[el:guide:​implementation:​facilitation|{{ :​guide:​fleche.jpg?​50|}}]]
  
  
  
el/guide/implementation/group_dynamic.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/06/06 17:34 από Cecilia