Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:guide:start

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
el:guide:start [2018/11/12 12:52]
Marina
el:guide:start [2018/11/12 13:22] (τρέχουσα)
Marina
Γραμμή 7: Γραμμή 7:
 {{:​guide:​p1070348.jpg?​direct&​230 |}} {{:​guide:​p1070348.jpg?​direct&​230 |}}
  
-Οδηγούμενοι από την προγενέστερη εμπειρία μας και στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που αναπτύξαμε μεταξύ μας, σχεδιάσαμε παρέα ένα πρόγραμμα που θα μας επέτρεπε να κάνουμε αυτές τις επιθυμίες μας πράξη. Από τις συλλογικές μας προσπάθειες,​ γεννήθηκε ένα πρόγραμμα 22 μηνών, του οποίου κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη και η διάδοση της "​Ετεροτοπίας" - ένα παιδαγωγικό εργαλείο βασισμένο στα ταξίδια και στην κοινοτική ζωή το οποίο δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται από το 2013 στη Νοτιοδυτική Γαλλία - με σκοπό την στήριξη των ατόμων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλλαγής.  ​+Οδηγούμενοι από την προγενέστερη εμπειρία μας και στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που αναπτύξαμε μεταξύ μας, ​ 
 +σχεδιάσαμε παρέα ένα πρόγραμμα που θα μας επέτρεπε να κάνουμε αυτές τις επιθυμίες μας πράξη. Από τις συλλογικές μας ​ 
 +προσπάθειες,​ γεννήθηκε ένα πρόγραμμα 22 μηνών, του οποίου κύριος στόχος είναι η **ανάπτυξη και η διάδοση του  
 +εγχειρήματος 
 + "Ταξίδι στην ​Ετεροτοπία"​** **ένα παιδαγωγικό εργαλείο** βασισμένο στα ταξίδια και στην κοινοτική ζωή το οποίο ​ 
 +δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται από το 
 + 2013 στη Νοτιοδυτική Γαλλία - με σκοπό την ​**στήριξη των ατόμων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλλαγής**.  ​
    
-Παρέα, ​ μέσα σε ένα χρόνο σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε 4 ταξίδια ​"Ετεροτοπίας" : Γαλλία,​ Ελλάδα,​ Ιταλία (Σικελία) και Πορτογαλία. Κάθε ταξίδι ήταν μια ευκαιρία να αναδυθεί μια εφαρμοσμένη έρευνα στο ίδιο το ταξίδι ενώ διαδίδει την ευαισθητοποίηση και ​ την αποτελεσματικότητα της αλλαγής που θα θέλαμε να ενεργοποιήσουμε στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει.+Παρέα, ​ μέσα σε ένα χρόνο σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε 4 αξίδια ​στην ​Ετεροτοπία"​ : Γαλλία,​ Ελλάδα,​ Ιταλία (Σικελία) 
 + και Πορτογαλία. Κάθε ταξίδι ήταν μια ευκαιρία να αναδυθεί μια ​**εφαρμοσμένη έρευνα** στο ίδιο το ταξίδι ενώ διαδίδει την 
 + **ευαισθητοποίηση** και ​ την ​**αποτελεσματικότητα της αλλαγής** που θα θέλαμε να ενεργοποιήσουμε στην πραγματικότητα που μας ​ 
 +περιβάλλει.
    
-Αυτός ο μεθοδολογικός οδηγός γεννήθηκε από την επιθυμία μας να μοιραστούμε την εμπειρία ενός ταξιδιού "​Ετεροτοπίας"​ και να προσφέρουμε μια γενική εικόνα σχετικά με την τεχνογνωσία που απαιτείται για την υλοποίησή του.+Αυτός ο μεθοδολογικός οδηγός γεννήθηκε από την επιθυμία μας να **μοιραστούμε την εμπειρία** ενός ταξιδιού "​Ετεροτοπίας"​ 
 + και να προσφέρουμε μια γενική εικόνα σχετικά με την τεχνογνωσία που απαιτείται για την υλοποίησή του.
    
-Πρόθεσή μας είναι να εξηγήσουμε την διαδικασία και τις πρακτικές συνθήκες ενός ​ταξιδιού στην Ετεροτοπία,​ έτσι ώστε να μπορέσουν να το οργανώσουν κι άλλες οργανώσεις. Κάναμε το καλύτερο ώστε να έχετε ποικιλία περιεχομένων,​ προσεγγίσεων και προτιμώμενων τρόπων,​ έτσι ώστε να εξάγουμε μια παιδαγωγική μέθοδο από την μέχρι τώρα εμπειρία μας που θα είναι κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις. +Πρόθεσή μας είναι να εξηγήσουμε την ​**διαδικασία και τις πρακτικές συνθήκες** ενός ​Ταξιδιού στην Ετεροτοπία,​ έτσι ώστε 
-  + να μπορέσουν να το οργανώσουν κι άλλες οργανώσεις. Κάναμε το καλύτερο ώστε να έχετε ​**ποικιλία περιεχομένων****προσεγγίσεων**  
-Μακάρι αυτό το εργαλείο να σας εμπνεύσει όπως ενέπνευσε εμάς και να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση ατόμων,​ κοινοτήτων και οργανώσεων σε μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.+και προτιμώμενων τρόπων,​ έτσι ώστε να εξάγουμε μια ​**παιδαγωγική μέθοδο** από την μέχρι τώρα εμπειρία μας που θα είναι ​ 
 +**κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις. 
 +**  
 +Μακάρι αυτό το εργαλείο να σας εμπνεύσει όπως ενέπνευσε εμάς και να συνεισφέρει στην ​**ενδυνάμωση** ατόμων,​ κοινοτήτων και ​ 
 +οργανώσεων σε μια ​**πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.**
 Σας ευχόμαστε καλή ανακάλυψη και μια επιτυχημένη εφαρμογή,​ Σας ευχόμαστε καλή ανακάλυψη και μια επιτυχημένη εφαρμογή,​
 Η ομάδα του ​ “Idea(l)s in Action”. Η ομάδα του ​ “Idea(l)s in Action”.
el/guide/start.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/11/12 13:22 από Marina