Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:guide:dissemination

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
el:guide:dissemination [2019/06/09 20:53]
Marina [Κάντε το Διαδίκτυο σύμμαχο σας!]
el:guide:dissemination [2019/06/11 11:56] (τρέχουσα)
Cecilia [Κάντε το Διαδίκτυο σύμμαχο σας!]
Γραμμή 213: Γραμμή 213:
 ==== Κάντε το Διαδίκτυο σύμμαχο σας! ==== ==== Κάντε το Διαδίκτυο σύμμαχο σας! ====
  
-  +Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες δυνατότητες του διαδικτύου στο να ενώνει ανθρώπους,​ σας συμβουλεύουμε να **δημιουργήσετε ηλεκτρονική επικοινωνία στην στρατηγική διάδοσης του Ταξιδιού**.
- +
- +
-Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες δυνατότητες του διαδικτύου στο να ενώνει ανθρώπους,​ σας συμβουλεύουμε να ** δημιουργήσετε ηλεκτρονική επικοινωνία στην στρατηγική διάδοσης του Ταξιδιού.+
 Στην αρχή, προγραμματίστε **πότε, πού σε ποιόν και μέσω ποιων μέσων** θα διαδώσετε τα αποτελέσματά σας. Προσδιορίστε τα πιο διαδεδομένα επικοινωνιακά εργαλεία στην περιοχή σας, αναλύστε τις συνήθειες των ανθρώπων,​ σκεφτείτε το θα μπορούσε να προσελκύσει το κοινό σας, εντοπίστε **δίκτυα** μέσω των οποίων θα μπορούσατε να μοιραστείτε τις αποκτηθείσες γνώσεις. Στην αρχή, προγραμματίστε **πότε, πού σε ποιόν και μέσω ποιων μέσων** θα διαδώσετε τα αποτελέσματά σας. Προσδιορίστε τα πιο διαδεδομένα επικοινωνιακά εργαλεία στην περιοχή σας, αναλύστε τις συνήθειες των ανθρώπων,​ σκεφτείτε το θα μπορούσε να προσελκύσει το κοινό σας, εντοπίστε **δίκτυα** μέσω των οποίων θα μπορούσατε να μοιραστείτε τις αποκτηθείσες γνώσεις.
 **Δοκιμάστε τις εκτιμήσεις σας**, ρωτήστε ανθρώπους γύρω σας, κυρίως όσους ανήκουν στις ομάδες που στοχεύετε. Τότε μόνο και μόνο τότε. μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε ψηφιακό περιεχόμενο για να μοιραστείτε διαδικτυακά σε κάποιο μέσο που θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίσετε την πρόκληση. ​ **Δοκιμάστε τις εκτιμήσεις σας**, ρωτήστε ανθρώπους γύρω σας, κυρίως όσους ανήκουν στις ομάδες που στοχεύετε. Τότε μόνο και μόνο τότε. μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε ψηφιακό περιεχόμενο για να μοιραστείτε διαδικτυακά σε κάποιο μέσο που θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίσετε την πρόκληση. ​
    
  
-Λάβετε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή συντριπτικής ροής πληροφοριών,​ που λίγοι τις προσέχουν με πολλές ​ συσκευές πρόσβασης:​ η αφήγησή σας (είτε για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσατε είτε για τις αναδυόμενες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που επισκεφθήκατε) πρέπει να είναι ** δυναμική **, ** ελκυστική ** και (ιδανικά) χρησιμοποιείτε μια ** ποικιλία μέσων ** εάν σκοπεύετε να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό.+Λάβετε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή συντριπτικής ροής πληροφοριών,​ που λίγοι τις προσέχουν με πολλές ​ συσκευές πρόσβασης:​ η αφήγησή σας (είτε για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσατε είτε για τις αναδυόμενες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που επισκεφθήκατε) πρέπει να είναι **δυναμική**,​ **ελκυστική** και (ιδανικά) χρησιμοποιείτε μια **ποικιλία μέσων** εάν σκοπεύετε να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό.
 **μη χάνετε την πραγματικότητα** και βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ευθυγραμμισμένοι με τους **στόχους,​ τις δεξιότητες και την ηθική σας** όταν σχεδιάζετε την διαδικτυακή στρατηγική για την επικοινωνία και διάδοση του Ταξιδιού. **Καθορίστε την διεύρυνση** της παραγωγής σας και προβλέψτε τις δεξιότητες , τον χρόνο και τα μέσα που κάθε παραγωγή θα χρειαστεί. Αναζητήστε συνεργάτες να δουλέψουν δίπλα σας αν νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο. **μη χάνετε την πραγματικότητα** και βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ευθυγραμμισμένοι με τους **στόχους,​ τις δεξιότητες και την ηθική σας** όταν σχεδιάζετε την διαδικτυακή στρατηγική για την επικοινωνία και διάδοση του Ταξιδιού. **Καθορίστε την διεύρυνση** της παραγωγής σας και προβλέψτε τις δεξιότητες , τον χρόνο και τα μέσα που κάθε παραγωγή θα χρειαστεί. Αναζητήστε συνεργάτες να δουλέψουν δίπλα σας αν νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο.
 Πάντα να θυμάστε ότι **το διαδίκτυο είναι απλώς ένα εργαλείο,​ ένα μέσο**, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να μοιραστείτε την εμπειρία σας με τους άλλους. Στη συνέχεια η διαδικτυακή στρατηγική διάδοσης μπορεί να πάρει διάφορες εκτάσεις. Πάντα να θυμάστε ότι **το διαδίκτυο είναι απλώς ένα εργαλείο,​ ένα μέσο**, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να μοιραστείτε την εμπειρία σας με τους άλλους. Στη συνέχεια η διαδικτυακή στρατηγική διάδοσης μπορεί να πάρει διάφορες εκτάσεις.
Γραμμή 240: Γραμμή 237:
 Μια ακόμα συμβουλή πριν να σας αφήσουμε:​ Όταν μιλάμε για ψηφιακά εργαλεία και μέσα, συχνά ξεχνάμε να σκεφτούμε για **την συντήρηση και την υπηρεσία που χρειάζεται ώστε το περιεχόμενο να παραμείνει διαθέσιμο διαδικτυακά**. Παρακαλώ,​ όπως το λάβετε υπόψη σας! Παρομοίως,​ κατέχετε τις τεχνικές γνώσεις των μέσων που επιλέγετε ή θα χρειαστείτε την υποστήριξη κάποιου τεχνικού διαδικτύου/​ υπολογιστών;​ Μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά μακροπρόθεσμα σε αυτή την υπηρεσία;​ Μια ακόμα συμβουλή πριν να σας αφήσουμε:​ Όταν μιλάμε για ψηφιακά εργαλεία και μέσα, συχνά ξεχνάμε να σκεφτούμε για **την συντήρηση και την υπηρεσία που χρειάζεται ώστε το περιεχόμενο να παραμείνει διαθέσιμο διαδικτυακά**. Παρακαλώ,​ όπως το λάβετε υπόψη σας! Παρομοίως,​ κατέχετε τις τεχνικές γνώσεις των μέσων που επιλέγετε ή θα χρειαστείτε την υποστήριξη κάποιου τεχνικού διαδικτύου/​ υπολογιστών;​ Μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά μακροπρόθεσμα σε αυτή την υπηρεσία;​
 Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό,​ σκεφτείτε ​  ​την πνευματική ιδιοκτησία του έργου που παράγετε. Φυσικά υποστηρίζουμε την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε οποιοδήποτε περιεχόμενο,​ αλλά μπορείτε ακόμα να ενημερώσετε τους ανθρώπους πού μπορούν να το κάνουν ή και όχι! Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό,​ σκεφτείτε ​  ​την πνευματική ιδιοκτησία του έργου που παράγετε. Φυσικά υποστηρίζουμε την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε οποιοδήποτε περιεχόμενο,​ αλλά μπορείτε ακόμα να ενημερώσετε τους ανθρώπους πού μπορούν να το κάνουν ή και όχι!
-Ρίξτε μια ματιά στο ** Creative Commons Licences** ([[https://​creativecommons.org/​]]):​μπορεί να βρείτε εκεί αυτό που ψάχνετε. +Ρίξτε μια ματιά στο **Creative Commons Licences** ([[https://​creativecommons.org/​]]):​μπορεί να βρείτε εκεί αυτό που ψάχνετε.
- +
  
  
el/guide/dissemination.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/06/11 11:56 από Cecilia