Translations of this page?:

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:guide:dissemination

Η Συνέχεια και η Διάχυση

Πώς να υποστηρίξετε τους συμμετέχοντες όταν επιστρέψουν στην "Κανονική Ζωή";

Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να απορροφηθεί μια νέα εμπειρία στη ζωή μας: απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Ένα Ταξίδι στην Ετεροτοπία είναι μια έντονη εμπειρία που κινεί και προκαλεί τους συμμετέχοντες - τόσο διανοητικά όσο και συναισθηματικά - σε διάφορα επίπεδα την ίδια στιγμή. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υποστήριξη μετά το Ταξίδι, για να τους ενθαρρύνουμε να εφαρμόσουν τις αλλαγές που θέλουν να δουν στην καθημερινή τους ζωή.

Για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να έχουν περισσότερη επίγνωση για το τι έχουν μάθει, πώς πέρασαν τη διαδικασία εκμάθησης και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν αρκετές φορές μετά την επιστροφή τους και να τροφοδοτήσουν τη σκέψη τους μέσω δραστηριοτήτων αξιολόγησης .

Ο αντίκτυπος ενός Ταξιδιού στην Ετεροτοπία σε ένα άτομο δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί και να περιγραφεί, ειδικά για ένα άτομο που δεν είναι συνηθισμένο στην άτυπη εκπαίδευση και την αυτο-αξιολόγηση. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα χρειαστούν την υποστήριξή σας ώστε να αναγνωρίσουν και να βάλουν σε λέξη τις δεξιότητες με τις οποίες δούλεψαν και έχουν αποκτήσει.

Αυτές οι δραστηριότητες αξιολόγησης θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να:

 • αισθάνονται μέρος μιας ομάδας ξανά
 • θυμηθούν τι συνέβη και να επανασυνδεθούν με την εμπειρία που πέρασαν
 • να εκφραστούν, να αντιμετωπίσουν τις απόψεις τους και να συζητήσουν όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εμπειρίας
 • να κάνουν απογραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • να αρχίσουν να επικεντρώνονται στο μέλλον και ποιες πρωτοβουλίες θέλουν να πάρουν με την υποστήριξη των συνομηλίκων τους και της οργάνωσης
 • Αξιολογήστε ξανά το Ταξίδι, με μια πιο αντικειμενική προσέγγιση.

Μια προσωπική συνέντευξη ως πρόσθετη δραστηριότητα αξιολόγησης είναι μια ευκαιρία για κάθε συμμετέχοντα να εκφράσει τον εαυτό του με πιο οικείο τρόπο και να επανεξετάσει και να τελειοποιήσει το ατομικό αναπτυξιακό σχέδιο με την υποστήριξη του οργανισμού.

Σας συνιστούμε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μη-τυπική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, έχοντας κατά νου:

 • Δώστε προτεραιότητα σε συμμετοχικές και δυναμικές μεθόδους
 • Ενθαρρύνετε την κριτική σκέψη και την αυτογνωσία
 • διαφοροποιήστε τις μεθόδους όσο το δυνατόν περισσότερο όπως κάνατε για τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις - βλ. Κεφάλαιο 4. Πώς να επιλέξετε και να προετοιμάσετε τους συμμετέχοντες του Ταξιδιού.

Βάλτε τους συμμετέχοντες στο επίκεντρο της διαδικασίας δώστε τους αρκετό χώρο για να εκφραστούν ειλικρινά, να εξερευνήσουν, αλλά κυρίως να αναπτύξουν νέες ιδέες και να κάνουν προτάσεις . Βοηθήστε τους να αναγνωρίσουν τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν βοηθήστε τους να αισθάνονται εμπλεκόμενοι στην προσωπική τους βελτίωση .

Δεδομένου ότι η αλλαγή απαιτεί χρόνο, πιστεύουμε ότι η υποστήριξη που θα παράσχετε στους συμμετέχοντες δεν πρέπει να σταματήσει στις συναντήσεις και στις συνεντεύξεις που περιγράψαμε παραπάνω. Η πρόκληση θα είναι να διατηρηθεί η επαφή με τους συμμετέχοντες μακροπρόθεσμα , να συνεχίσετε να υποστηρίζετε τις προσπάθειές τους ώστε να φροντίσουν να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού. Επιστροφή στην καθημερινή ζωή και ρουτίνα τους, οι επιθυμίες, οι προθέσεις και οι προτάσεις τους θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε μια ωραία μνήμη, χωρίς να έχουν πραγματική επίδραση στη ζωή τους.

Διατηρήστε τη δυναμική ζωντανή και στηρίξτε τους συμμετέχοντες στις πρωτοβουλίες τους:

 • Προτείνετε μια συνάντηση από καιρό σε καιρό: για παράδειγμα 3 μήνες, 6 μήνες και 1 χρόνο μετά το Ταξίδι, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να συναντηθούν ξανά, να μοιραστούν τα νέα τους, τις ιδέες, τις ανησυχίες τους, την πρόοδό τους .
 • Συμπεριλάβετε τους (πρώην) συμμετέχοντες στη συνάντησή σας: για παράδειγμα ως εθελοντές για να οργανώσετε μια δημόσια εκδήλωση ή για να προετοιμάσετε το επόμενο Ταξίδι Ετεροτοπίας
 • ενημερώστε τους συμμετέχοντες για το τι συμβαίνει στην περιοχή τους σχετικά με την κοινωνική οικονομία και την οικολογία, τροφοδοτήστε την περιέργειά τους και ανοίξτε νέους δρόμους στη μαθησιακή τους διαδικασία
 • καθοδηγείστε και στηρίξτε τους με την ένταξη σε ήδη υπάρχοντα δίκτυα και / ή σε κοινωνικά εγχειρήματα
 • ενημερώστε τους για τις νέες δυνατότητες των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ESC -Πρώην EVS, ανταλλαγή νέων, πρόγραμμα κατάρτισης …) και να τους βοηθήσετε να βρουν αυτά που ταιριάζουν στις ανάγκες τους
 • ενθαρρύνετέ τους και υποστηρίξτε τους στις πρωτοβουλίες τους: στο να σχεδιάσουν και να οργανώσουν δραστηριότητες, να διευκολύνουν ένα εργαστήριο, να οδηγήσουν μια εκστρατεία crowdfunding κλπ.

Αυτή η επιπλέον βοήθεια απαιτεί χρόνο και ενέργεια από εσάς, ας είστε ειλικρινής με το εαυτό σας και με τους συμμετέχοντες στο τι μπορείτε να τους παρέχετε και τι όχι (ακόμα και αν θα θέλατε) ώστε να μην δημιουργηθεί ένταση ή απογοήτευση. Αναζητήστε συμμάχους στο δίκτυό σας (για παράδειγμα μια κοινωνική οργάνωση ή ένα δίκτυο των οποίων η δράση συμπληρώνει τη δική σας) και θέστε τους συμμετέχοντες σε επαφή με τους οργανισμούς αυτούς. Επίσης, ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον μετά το Ταξίδι - αν έχετε κάνει μια επιτυχημένη προετοιμασία και μια σωστή δυναμική της ομάδας, θα νιώσουν φυσικά μέρος αυτής της ομάδας και θα συνεχίσουν να δημιουργούν κάτι μαζί.

Πώς να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις της εκδρομής και να τις κάνετε να διαρκέσουν

Για να αξιολογήσετε τις επιπτώσεις, θα πρέπει να προσδιορίσετε και να αξιολογήσετε την αλλαγή που συνέβη στη ζωή των συμμετεχόντων μετά το Ταξίδι, ακολουθώντας μια χρονολογική σειρά και ένα πρότυπο αίτιο-αποτελέσματος: Ο Συμμετέχων και η πραγματικότητά του πριν από το Ταξίδι–> Heterotopia Tour –> Αλλαγή στον συμμετέχοντα (νέα γνώσεις και δεξιότητες, πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες, αλλαγή συμπεριφοράς και συνηθειών, αλλαγή σχέσης-δικτύου κλπ.) .) –> Αλλαγή της πραγματικότητας και της ζωής του συμμετέχοντα, που προκλήθηκαν από τον ίδιο τον συμμετέχοντα

Ως εκ τούτου, οι αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή των συμμετεχόντων, χάρη στην αλλαγή του συμμετέχοντος που προκλήθηκε από το ΤΑξίδι είναι αυτό που αποκαλούμε IMPACT .(αντίκτυπο)

Όπως περιγράφετε παραπάνω, μπορείτε άμεσα μετά το Ταξίδι να αξιολογήσετε την ανάπτυξη και πρόοδο του κάθε συμμετέχοντα, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μπορέσετε να δείτε πώς και σε ποιο βαθμό κάθε συμμετέχοντας θα εφαρμόσει τις νέες δεξιότητες στην δική τους πραγματικότητα. Για αυτό το λόγο σας προτείνουμε μια μέθοδο αποτίμησης τριών βημάτων για την αξιολόγηση και την ενίσχυση του αντίκτυπου:

 • Αποτίμηση μετά από 2 εβδομάδες - 1 μήνα:

Ακολουθώντας τις οδηγίες του εργαλείου “Hero’s Journey”που προτείνετε στο, μπορείτε να αναλύσετε τοις παρακάτω πτυχές:

Σε ποιο επίπεδο οι συμμετέχοντες έχουν φτάσει την αλλαγή που ήθελαν να δουν στον εαυτό τους; Πώς αυτό άλλαξε την οπτική τους για την δική τους ζωή, σε σχέση με τις προκλήσεις και τις δυνατότητες τους;

Μετά την επιστροφή τους από το Ταξίδι, έβαλαν σε εφαρμογή τις νέες γνώσεις, Εισήγαγαν αλλαγές στη καθημερινή τους ρουτίνα;

Είναι δύσκολο να βάλουμε σε εφαρμογή κάτι που έχουμε μάθει σε κάποιο ιδιαίτερο περιβάλλον σε συγκεκριμένες συνθήκες. Απαιτεί προσπάθεια, μερικές φορές φέρνει συγκρούσεις με άλλους ανθρώπους. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουμε και να δίνουμε κίνητρο στους συμμετέχοντες σε αυτή την φάση της παρακολούθησης.

 • Αποτίμηση μετά από 2-3 μήνες;

Προσπαθήστε να ανακαλύψετε εάν οι συμμετέχοντες έκαναν πράξη νέες ιδέες ή πρωτοβουλίες, φέρνοντας αλλαγές στην ζωή τους και/ή στην κοινωνία (ακόμα και μικρές!). Έχουν αρχίσει να ψάχνουν πρόσθετες πληροφορίες για τις θεματικές που τους ενδιέφεραν; Έχουν ζητήσει βοήθεια ώστε να κάνουν πράξη αυτές τις ιδέες; Συνεχίζουν την αναζήτηση πάνω στις θεματικές του έργου; Εάν δεν έχουν ξεκινήσει κάτι αυτοί οι ίδιοι, μήπως έχουν συμμετάσχει σε κάποια άλλη ανάλογη πρωτοβουλία ή έργο.

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν παραμείνει παθητικοί μετά το Ταξίδι, εξερευνήστε τους λόγους που συνέβη αυτό και προσπαθήστε να συζητήσετε μαζί τους ποια ήταν τα εμπόδια που τους εμπόδισαν να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Δώστε τους οδηγίες και υποστήριξη εάν χρειαστεί, αλλά θυμίστε τους ότι είναι υπεύθυνοι για την αλλαγή που θα ήθελαν να δουν.

 • Αποτίμηση μετά από 6-9 μήνες:

Μερικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορείτε να αξιολογήσετε ήδη μετά από 6-9 μήνες: Πώς άλλαξε το δίκτυο σχέσεων των συμμετεχόντων; Έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ευκαιρίες ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους;

Άρχισαν να παίρνουν πρωτοβουλίες; Συμμετέχουν στην αλλαγή της πραγματικότητά τους; Έχουν γίνει πιο ενεργοί στην κοινωνία; Είναι πιο συμμετοχικοί; Έχουν κατευθύνει κάποιον από την τοπική κοινωνία (ο οποίος δεν συμμετείχε στο Ταξίδι) Σε νέες ευκαιρίες και πληροφορίες; Έχουν αρχίσει κάποιο νέο εγχείρημα ή κάποιο προσωπικό σχέδιο; (σπουδές, δουλειά, αλλαγή τρόπου ζωής κλπ.) εμπνευσμένοι από το Ταξίδι;

 • Αποτίμηση +1 χρόνο μετά

Είναι μια καλή ευκαιρία να οργανώσετε μία άτυπη συνάντηση με τους συμμετέχοντες ένα χρόνο μετά το Ταξίδι - συχνά μια νοσταλγική στιγμή ακολουθείτε με τα νέα του καθένα. Σε ένα χρόνο, μπορείτε πραγματικά να δείτε πώς το πρόγραμμα επηρέασε τους ανθρώπους και κυρίως τους νέους.

Ακόμα, θυμηθείτε ότι ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό αλλαγής - κάποιοι συμμετέχοντες θα θυμηθούν πολύ αργότερα τι πραγματικά έμαθαν όταν πια δεν θα έχετε πια επαφή. Αποδεχτείτε το και εμπιστευτείτε ότι κάθε σπόρος που φυτεύετε τελικά θα φυτρώσει.

Αξιολόγηση των επιδράσεων του Ταξιδιού στους συνεργάτες, στους οικοδεσπότες και στην τοπική κοινωνία

Σας προσκαλούμε να φτιάξετε μια σειρά από σημεία ώστε να αξιολογήσετε πού το Ταξίδι στην Ετεροτοπία είχε αντίκτυπο στους συνεργάτες στους συνεργάτες, στους οικοδεσπότες και στην τοπική κοινωνία και σε ποιο βαθμό. Η παρακάτω λίστα μπορεί να σας βοηθήσει:

Επιπτώσεις στους συνεργάτες υλοποίησης

 • Διευρύνθηκε το δίκτυο συνεργατών;
 • Οι συνεργάτες αύξησαν το νούμερο των επωφελούμενων εξαιτίας του Ταξιδιού και της Διάδοσής του;
 • Σχεδίασαν οι συνεργάτες νέα προγράμματα εμπνευσμένα από το Ταξίδι ή και νέες συνεργασίες;
 • Οι συνεργάτες έμαθαν και έκαναν πράξη νέους βιώσιμους τρόπους στη διαχείριση της οργάνωσής τους;
 • Οι συνεργάτες χρησιμοποίησαν πιο φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές; (πχ. περιβάλλον εργασίας, δραστηριότητες και σχέδια πιο φιλικά προς το περιβάλλον κτλ.)
 • Οι συνεργάτες αύξησαν το νούμερο των υποστηρικτών τους, έχουν έρθει σε επαφή με τους ιθύνοντες;
 • Οι συνεργάτες βελτίωσαν την παιδαγωγική και διοικητική τους ικανότητα;

Επίδραση στους τοπικούς συνεργάτες

 • Οι τοπικοί συνεργάτες έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή λόγω του Ταξιδιού;
 • Οι τοπικοί συνεργάτες έχουν νέες ιδέες και νέες ενέργειες λόγω του Ταξιδιού;
 • Οι τοπικοί συνεργάτες συνέβαλαν στην κατασκευή υποδομών (οικολογικά κτήρια κλπ) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από τους συνεργάτες;
 • Οι τοπικοί συνεργάτες υιοθέτησαν καλές πρακτικές που έμαθαν στο Ταξίδι στην δουλειά τους; (πχ. υποδοχή εθελοντικής εργασίας με ανταλλαγή την διαμονή κλπ.)
 • Οι τοπικοί συνεργάτες αύξησαν και ενδυνάμωσαν το δίκτυο ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργαζόμενων οργανώσεων;

Αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία

 • Οι συμμετέχοντες μετέφεραν την γνώση και τις νέες δεξιότητές τους στη οικογένεια και τους φίλους ή και σε άλλους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας;
 • Κάποιοι από τους οικοδεσπότες της τοπικής κοινωνίας άρχισαν να αλλάζουν κάποιες συνήθειες ( ακόμα και μικρές) πχ. να αγοράζουν τοπικά προϊόντα, μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας, ανακύκλωση;
 • Οι τοπικοί άρχοντες άρχισαν να υποστηρίζουν φιλικά προς το περιβάλλον εγχειρήματα και/ή επένδυσαν σε καμπάνιες για τη βιωσιμότητα;
 • άλλοι οργανισμοί της τοπικής κοινωνίας άρχισαν κάποιο σχέδιο σχετικό με το θέμα, υιοθέτησαν πιο αειφόρες πρακτικές στο έργο τους;
 • Μέλη της τοπικής κοινωνίας έλαβαν νέες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες γι`αυτούς που να οφείλονται στους συμμετέχοντες; Έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες, δραστηριότητες ή συμμετάσχει σε έργα;
 • Υπάρχει ένα ενισχυμένο δίκτυο και συνεργασία μεταξύ κερδοσκοπικών οργανισμών (καταστήματα, πωλητές, πάροχοι υπηρεσιών κ.λπ.) που ακολουθούν ορισμένες δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές (δίκαιο εμπόριο, τοπικά προϊόντα, σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων κ.λπ.);
 • Έχει βελτιωθεί η οικονομική ικανότητα των προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών εξαιτίας του Ταξιδιού.

Πώς να μοιράστε την εμπειρία και να διαδώσετε τα βασικά αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια των Ταξιδιών πραγματευόμαστε σημαντικά θέματα, θέματα που είναι αιτίες ανησυχίας για πολλά μέλη της κοινωνίας. Γι`αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε την εμπειρία μας και ότι η γνώση και οι δεξιότητες που κατακτάμε κατά την διάρκεια του Ταξιδιού πρέπει να μεταφέρονται στον περίγυρό μας. Για να πετύχετε αυτό το στόχο, χρειάζεστε να ορίσετε μια αποτελεσματική στρατηγική ρωτώντας τον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις: Τι θέλουμε να μοιραστούμε;, ποιο κοινό θέλουμε να προσεγγίσουμε; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε; Ποια εργαλεία και κανάλια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε;

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια: ένας ακρογωνιαίος λίθος της μετάδοσης γνώσης

Μια καλή πρακτική ώστε να ανταλλάξετε γνώση μεταξύ ενός οργανισμού ο οποίος έχει ήδη διοργανώσει ένα Ταξίδι Ετεροτοπίας με επιτυχία και ενός ο οποίος δεν είχε ακόμα αυτή την εμπειρία είναι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μεταξύ ομότιμων. Αυτή η μέθοδος προσφέρει μια δυναμική μετάδοση με μια προσέγγιση βασισμένη στην κοινότητα: Δημιουργείτε χώρος για την μετάδοση όχι μόνο της μεθοδολογίας αλλά και των αξιών του Ταξιδιού και να συνδεθούν στόχοι και ιδέες μαζί, τα οποία ενώνουν τους συμμετέχοντες μεταξύ τους. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες μεταξύ ομότιμων μπορούν επίσης να εμπλουτίσουν την θεωρητική γνώση με τη σύνδεση με την εμπειρία των μαθητευόμενων μέσω οπτικοακουστικών εργαλείων, μαρτυριών, επιδείξεων κλπ. Αυτή η μεθοδολογία στηρίζει τους συμμετέχοντες στο να έχουν μια ολιστική κατανόηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής, πολιτικής και οικονομικής προσέγγισης του Ταξιδιού, συνδέοντας την με την πραγματική εμπειρία και τα απτά αποτελέσματα.

Προκειμένου η εκπαίδευση να πετύχει τους στόχους της, συνιστούμε να περιορίσετε τον αριθμό των συμμετεχόντων (12-15 άτομα κάθε φορά) ώστε να υπάρχει χώρος για όλους να εκφραστούν, αλληλεπιδράσουν, παρατηρήσουν, αφομοιώσουν και να συν-δημιουργήσουν. Η σε βάθος εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να δοκιμάζουν την μέθοδο και να εξοικειωθούν με αυτή. Ιδανικά αυτές οι εκπαιδεύσεις βασίζονται στην “learning by doing” - (μάθηση με πράξεις) - μεθοδολογία: νέοι και κοινωνικοί λειτουργοί (διευκολυντές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές) θα πρέπει πρώτα να βιώσουν την εμπειρία του Ταξιδιού στη Ετεροτοπία έτσι ώστε να αποκτήσουν μια ευαίσθητη προσέγγιση αυτής, παρόμοια με την εμπειρία που οι συμμετέχοντες θα έχουν αργότερα. Ύστερα, αναμιγνύοντας θεωρία και πράξη θα έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν το εργαλείο έτσι ώστε να μπορούν καλύτερα να το εφαρμόσουν ανάλογα με το περιβάλλον και τις ομάδες στόχους. Η λιγότερο εντατική εκπαίδευση από ομότιμους μπορεί επίσης να είναι ένα εργαλείο ώστε να εισαγάγουμε την έννοια του Ταξιδιού στην Ετερορτοπία: βραχυπρόθεσμα εργαστήρια ή τοπικά, εθνικά ή διεθνή σεμινάρια είναι μια καλή ευκαιρία για τον ίδιο λόγο. Θα επιτρέψουν την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών στο τομέα της νεολαίας και τον κοινωνικό τομέα και μπορεί να προσφέρει σε όλους τους εμπλεκόμενους την ευκαιρία να βελτιώσουν τις πράξεις τους εμπνευσμένοι ο ένας από τον άλλο.

Δημόσιες εκδηλώσεις ως ευκαιρία να προσεγγίσετε ένα ευρύ κοινό σε τοπικό επίπεδο

Ένας άλλος τρόπος να προωθήσετε τα αποτελέσματα και να αφυπνίσετε την συνείδηση γύρω από τις θεματικές του Ταξιδιού είναι να οργανώσετε δημόσιες εκδηλώσεις.

Μια δημόσια εκδήλωση σας επιτρέπει να προσεγγίσετε νέο κοινό συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τις έννοιες βιωσιμότητα, κοινοτική ζωή, κοινωνική οικονομία. Για αυτό το λόγο η σχεδίαση της εκδήλωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και σύνδεση με το κοινό και να προκαλέι την περιέργεια. όποια κι αν είναι η κλίμακα της εκδήλωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμετοχικές και διαδραστικές δραστηριότητες όπως προφορικές μαρτυρίες από συμμετέχοντες του Ταξιδιού, φωτογραφίες ή προβολή ταινίας, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και πρακτικά εργαστήρια τα οποία δεν απαιτούν κανένα τεχνικό ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Το να οργανώσετε μια εκδήλωση δεν είναι εύκολή υπόθεση (κάποιοι το έχουν ως επάγγελμα άλλωστε). Θεωρήστε κάθε εκδήλωση ως αυτοτελές γεγονός, καθορίστε τους στόχους του, τις δραστηριότητες για να τους πετύχετε, υλικοτεχνικές απαιτήσεις, οικονομικές ανάγκες κλπ. Αναρωτηθείτε:

 • σε ποιούς απευθύνετε η εκδήλωση; πόσους ανθρώπους θα ήθελα να συγκεντρώσω;
 • Πότε πρέπει να λάβει χώρα ώστε να μπορεί το κοινό να παρευρεθεί; (το απόγευμα, κατά το Σαββατοκύριακο, στην αρχή της περιόδου των διακοπών;)
 • Πού θα μπορούσε να λάβει χώρα; Μπορεί ο χώρος να φιλοξενήσει την εκδήλωση σε περίπτωση βροχής ή άσχημου καιρού;
 • ποιές δραστηριότητες θα προταθούν; πόσοι άνθρωποι θα μπορούν να συμμετέχουν σε καθεμία από αυτές;
 • θα χρειαστώ κάποια συγκεκριμένα εργαλεία ή υλικά για την διεκπεραιωθούν τα εργαστήρια;
 • Χρειάζομαι σημάδια ή οδηγίες για τους ανθρώπους ώστε να καταλάβουν τι συμβαίνει, πού και πώς;
 • μήπως να διακοσμήσω το δωμάτιο με κάποιο τρόπο;
 • Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν ή θα χρειαστεί να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες κάποια οικονομική συνεισφορά; Εάν ναι, για ποιές δραστηριότητες και με ποιο τρόπο;
 • Οι οικογένειες είναι ευπρόσδεκτες; Εάν ναι πώς θα σιγουρευτώ ότι η εκδήλωση είναι φιλική για τα παιδιά;
 • Θα ήθελα να πωλούνται ποτά ή φαγητό; Σε τι ποσότητες; σε τι τιμή και πώς; χρειάζομαι κάποια άδεια γι`αυτό από τις τοπικές αρχές;
 • Θα χρειαστώ Την βοήθεια εθελοντών; Πώς θα τους ευχαριστήσω για την προσφορά τους; (για παράδειγμα προσφέροντάς τους κάποιο ποτό ή φαγητό κατά την διάρκεια της εκδήλωσης;)
 • Θα ζητήσω μουσικούς να παίξουν, καλλιτέχνες να παραστούν; Ποιά θα είναι η συμφωνία μεταξύ μας;

Μια καλά προετοιμασμένη εκδήλωση (ιδίως από υλικοτεχνική άποψη) θα σας επιτρέψει να εστιάσετε στο περιεχόμενο που θα θέλατε να διαδώσετε και να είστε πλήρως διαθέσιμος/η για τους παρευρισκόμενους. Εμπλέκοντας τους συμμετέχοντες του Ταξιδιού στην εκδήλωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αποτίμηση, γιατί μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Δεδομένου ότι μπορεί να είναι η πρώτη τους φορά που διοργανώνουν μια δημόσια εκδήλωση ή που παρουσιάζουν κάτι μπροστά σε ένα κοινό, θα πρέπει να τους παρέχετε υποστήριξη και οδηγίες ώστε να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πρόκληση που έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους.

Κάντε το Διαδίκτυο σύμμαχο σας!

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες δυνατότητες του διαδικτύου στο να ενώνει ανθρώπους, σας συμβουλεύουμε να δημιουργήσετε ηλεκτρονική επικοινωνία στην στρατηγική διάδοσης του Ταξιδιού. Στην αρχή, προγραμματίστε πότε, πού σε ποιόν και μέσω ποιων μέσων θα διαδώσετε τα αποτελέσματά σας. Προσδιορίστε τα πιο διαδεδομένα επικοινωνιακά εργαλεία στην περιοχή σας, αναλύστε τις συνήθειες των ανθρώπων, σκεφτείτε το θα μπορούσε να προσελκύσει το κοινό σας, εντοπίστε δίκτυα μέσω των οποίων θα μπορούσατε να μοιραστείτε τις αποκτηθείσες γνώσεις. Δοκιμάστε τις εκτιμήσεις σας, ρωτήστε ανθρώπους γύρω σας, κυρίως όσους ανήκουν στις ομάδες που στοχεύετε. Τότε μόνο και μόνο τότε. μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε ψηφιακό περιεχόμενο για να μοιραστείτε διαδικτυακά σε κάποιο μέσο που θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίσετε την πρόκληση.

Λάβετε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή συντριπτικής ροής πληροφοριών, που λίγοι τις προσέχουν με πολλές συσκευές πρόσβασης: η αφήγησή σας (είτε για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσατε είτε για τις αναδυόμενες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που επισκεφθήκατε) πρέπει να είναι δυναμική, ελκυστική και (ιδανικά) χρησιμοποιείτε μια ποικιλία μέσων εάν σκοπεύετε να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό. μη χάνετε την πραγματικότητα και βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους, τις δεξιότητες και την ηθική σας όταν σχεδιάζετε την διαδικτυακή στρατηγική για την επικοινωνία και διάδοση του Ταξιδιού. Καθορίστε την διεύρυνση της παραγωγής σας και προβλέψτε τις δεξιότητες , τον χρόνο και τα μέσα που κάθε παραγωγή θα χρειαστεί. Αναζητήστε συνεργάτες να δουλέψουν δίπλα σας αν νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο. Πάντα να θυμάστε ότι το διαδίκτυο είναι απλώς ένα εργαλείο, ένα μέσο, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να μοιραστείτε την εμπειρία σας με τους άλλους. Στη συνέχεια η διαδικτυακή στρατηγική διάδοσης μπορεί να πάρει διάφορες εκτάσεις.

Στην περίπτωση του Idea(l)s in Action ( ιδέες/ιδανικά σε εφαρμογή), κάναμε μια συνεργασία με παραγωγούς ντοκιμαντέρ ώστε να φτιάξουν υψηλής ποιότητας προβολή των εγχειρημάτων που επισκεφτήκαμε και για το ίδιο το ταξίδι στην Ετεροτοπία. Επιλέξαμε μια μέθοδο αφήγησης και ένα σχήμα για τις βίντεο προβολές το οποίο μας επιτρέπει να μεταδίδουμε τα περιεχόμενα σε διάφορα κανάλια και τα οποία συμβάλλει στο να συμμετέχει άμεσα το κοινό. (Θέλαμε όχι μόνο να ενημερώσουμε το κοινό αλλά και να εμπλέξουμε το κοινό, παρέχοντάς τους τον οργανισμό όσον αφορά τις επιλογές τους, ποια θέματα θέλουν να διερευνήσουν και πώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες).

Για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα HETEROTOPIES: www.heterotopies.net.

Θα μπορούσατε επίσης να δημιουργήσετε άρθρα, ένα έντυπο, ένα αρχείο φωτογραφιών (μόνοι σας ή και με τη βοήθεια των συμμετεχόντων) και να τα δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα σας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με τους τοπικούς παραγωγούς μέσων ενημέρωσης ώστε να γράψουν για την έννοια και την εμπειρία του Ταξιδιού στην Ετεροτοπία ή να συμμετέχετε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για να μιλήσετε για το έργο. Εντέλει, εξαρτάτε από εσάς να αποφασίσετε ποια θα είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.

Μια ακόμα συμβουλή πριν να σας αφήσουμε: Όταν μιλάμε για ψηφιακά εργαλεία και μέσα, συχνά ξεχνάμε να σκεφτούμε για την συντήρηση και την υπηρεσία που χρειάζεται ώστε το περιεχόμενο να παραμείνει διαθέσιμο διαδικτυακά. Παρακαλώ, όπως το λάβετε υπόψη σας! Παρομοίως, κατέχετε τις τεχνικές γνώσεις των μέσων που επιλέγετε ή θα χρειαστείτε την υποστήριξη κάποιου τεχνικού διαδικτύου/ υπολογιστών; Μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά μακροπρόθεσμα σε αυτή την υπηρεσία; Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, σκεφτείτε την πνευματική ιδιοκτησία του έργου που παράγετε. Φυσικά υποστηρίζουμε την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, αλλά μπορείτε ακόμα να ενημερώσετε τους ανθρώπους πού μπορούν να το κάνουν ή και όχι! Ρίξτε μια ματιά στο Creative Commons Licences (https://creativecommons.org/):μπορεί να βρείτε εκεί αυτό που ψάχνετε.

el/guide/dissemination.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/06/11 11:56 από Cecilia