Translations of this page?:

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


el:guide:about_us

Ποιοι είμαστε;

VIA BRACHY

Η Via Brachy είναι μια Γαλλική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Τουλούζη (περιοχή Occitan). Από το 1998, στόχο της έχει την ενδυνάμωση των ανθρώπινων δεξιοτήτων, να ενισχύσει εγχειρήματα κοινωνικά ή/και οικολογικά εγχειρήματα που υλοποιούνται από πρωτοβουλίες πολιτών και να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ ανθρώπων και οργανώσεων με διαφορετικά υπόβαθρα. Οργανώνει προγράμματα κινητικότητας και δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης προκειμένου να συμβάλλει σε μια καλύτερη συμβίωση και να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους να βρουν την θέση τους εντός της κοινωνίας.

Η οργάνωση θεωρεί το ταξίδι σαν ένα παιδαγωγικό εργαλείο, έναν προνομιακό χωροχρόνο στους κόλπους του οποίου τα άτομα ανοίγονται σε νέες εμπειρίες, αντιμετωπίζουν νέες πραγματικότητες, μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τις ιδέες τους, τις γνώσεις τους. Προωθεί πιο οικολογικούς τρόπους ζωής, προσεγγίζει την κοινωνική συνεργατική και αλληλέγγυα οικονομία και προτρέπει την κοινωνική αλλαγή.

Συγκεκριμένα: οργανώνει προγράμματα κινητικότητας με στόχο την εκπαίδευση (ανταλλαγές νέων, σεμινάρια, κατάρτιση συντελεστών της νεολαίας) στην Νότιο-Δυτική Γαλλία (Οξιτανία) και στην Ευρώπη, τόσο ως εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης όσο και ως φορέας της κοινωνικής αλλαγής. Από το 2013 οργανώνει ένα με δύο ταξίδια κάθε χρόνο, υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των συνεργατών της στη Σενεγάλη(ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως πηγής εισοδήματος, με την βοήθεια οικολογικών πρακτικών) οργανώνει εκπαιδεύσεις και δημόσιες εκδηλώσεις με στόχο να μοιραστεί τις αποκτηθείσες γνώσεις και να αντιμετωπιστούν κοινωνικά ζητήματα με ένα ευρύ κοινό. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: www.viabrachy.org

Ευρωπαϊκό Χωριό

Το Ευρωπαϊκό Χωριό Είναι μια Ελληνική οργάνωση με έδρα την Αθήνα. Ιδρυθείσα το 2006, στοχεύει στην διάδοση καινοτόμων ιδεών και στη στήριξη μοντέλων κοινωνικής και συνεργατικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης ενδυναμώνει ανθρώπους δια μέσω την μη τυπικής εκπαίδευση, διοργανώνει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Αρχικά εμπλεκόμενη διαπολιτισμικό διάλογο και σε προγράμματα ανταλλαγής καλών πρακτικών στην Ευρώπη δια μέσω του εθελοντικού προγράμματος (SVE) και την ενεργή συμμετοχή των μελών της σε διεθνής συναντήσεις. Σταδιακά η οργάνωση επέκτεινε τις δραστηριότητές της στους τομείς της κοινωνικής αλλαγής, της κοινοτικής ζωής, της μη βίαιης επικοινωνίας στην καταπολέμηση της φτώχειας έτσι ώστε να δώσει συγκεκριμένες λύσεις στις ανθρώπινες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις συνέπειες της χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίσης του 2008 και της μεταναστευτικής κρίσης.

Από το 2009, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΧΩΡΙΌ διαχειρίζεται ένα συνεργατικό καφέ σε μια λαϊκή εμβληματική συνοικία της Αθήνας, στην οποία οργανώνει συναντήσεις και συζητήσεις που αφορούν στην κοινωνική αλλαγή και εργαστήρια “φτιάξτο μόνο σου” ( Do-It-Yourself) και μη βίαιης επικοινωνίας ανοιχτά σε όλους.

Από το 2015, επίσης ενισχύει τη δράση της υπέρ των ευάλωτων ομάδων, με την εφαρμογή μίας κινητής κοινωνικής κουζίνας (Nomadiki Kouzina), η οποία παρέχει τροφή και παρηγοριά σε άτομα που το χρειάζονται.

Από το 2017, η οργάνωση επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις εμπειρίες που αποκτά και μέσω των ευκαιριών που προσφέρει σε διάφορα άτομα, στοχεύει στην πρόληψη των κοινωνικών εντάσεων που πηγάζουν από το φόβο στο άγνωστο και στη διαφορετικότητα σε ένα ασταθές και αγχωτικό κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://european-village.org/

FORME

Ιδρυθείσα το 2014 στο Παλέρμο, στην Ιταλία, η FORME είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ομάδα της αποτελείτε από συντονιστές προγραμμάτων, κοινωνικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους και άλλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας και μη τυπικής εκπαίδευσης πιστεύοντας ότι η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων αποτελεί ένα δυνατό μοχλό για την κοινωνική αλλαγή.

Η οργάνωση στοχεύει στην ενδυνάμωση ατόμων, κοινοτήτων και δικτύων κοινωνικών φορέων μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και τον συνδυασμό διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και τομέων δραστηριότητας. Προωθεί την μη τυπική εκπαίδευση ως συμπληρωματική μεθοδολογία της τυπικής εκπαίδευσης. Τα μαθήματα αυτά επιδιώκουν να επιτύχουν συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα και να προσεγγίσουν τη θεωρία της πρακτικής.

Το έργο της οργάνωσης καλύπτει τρεις βασικούς άξονες, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο: την ανάπτυξη βιώσιμων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, την ενδυνάμωση του ατόμου με σκοπό να έχουν πρόσβαση σε ικανοποιητική απασχόληση και την δημιουργία ομάδων υποστήριξης βασισμένες στην αλληλεγγύη και την ίση κατανομή των πόρων.

Η FORME απευθύνετε σε ένα ευρύ κοινό, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, εμψυχωτές νέων και άλλους ειδικούς, υπεύθυνους να διευκολύνουν την διαδικασία μάθησης των ατόμων και των ομάδων. Μέσω της διαφοροποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης, την ανταλλαγή και την ανάπτυξη μεθόδων και καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής παροχής.

Προωθεί επίσης την δια βίου μάθηση και απευθύνετε σε παιδιά, νέους και ενήλικες με διαφορετικό προφίλ και διαφορετικής προέλευσης προσπαθώντας να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητες ώστε να τους ενισχύσει την ικανότητα στην εργασία, να βελτιώσει την κοινωνική τους ένταξη και να βελτιώσει την αίσθηση της ιδιότητας του πολίτη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα : www.associazioneforme.com

N.E.W. LOOPS

Η N.E.W. LOOPS είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα στην περιοχή της Αλγκαρβ στη Νότια Πορτογαλία. Από την ύδρισή της το 2004 στοχεύει στην δημιουργία ενός δικτύου ατόμων που πρεσβεύουν την αλλαγή και στη δημιουργία μιας συμμετοχικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ικανής να συμβάλλει ενεργά στην αλλαγή νοοτροπίας και στην κοινωνική και περιβαλλοντική μετάβαση.

Η οργάνωση επιδιώκει να προσφέρει πρακτικές λύσεις, προσαρμοσμένες τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, που απαντούν σε ερωτήματα ώστε να ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες ανάγκες και την αναγκαιότητα διατήρησης και αναγέννησης των οικοσυστημάτων. Στοχεύει επίσης να δώσει μια νέα ώθηση σε τοπικό επίπεδο με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της βιωσιμότητας.

Η NEW Loops δρα στην περιοχή της Αλγκάρβ, μια περιοχή που πλήττεται έντονα από την οικονομική κρίση του 2008 και από την μετοίκιση νέων ανθρώπων και διπλωματούχων εξαιτίας των άσχημων συνθηκών των προτεινόμενων θέσεων εργασίας (επισφαλείς συμβάσεις, εποχιακές και κακοπληρωμένες δουλειές). Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται επίσης από την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από τον μαζικό τουρισμό, από την εντατική γεωργία, κυρίως κατά μήκος των ακτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η οργάνωση προτίθεται να στηρίξει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε αλλαγές σε βάθος χρόνου, σε μια προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης. Επιδιώκει λύσεις για την εξέλιξη των ανθρώπινων οικισμών σε υγιή οικοσυστήματα και οργανώνει εκπαιδεύσεις για να διευκολυνθεί η μετάβαση από την θεωρία στην πράξη.

Οι πολυμορφία και συμπληρωματικές δεξιότητες των μελών της ομάδας δίνει τη δυνατότητα στη NEW LOOPS να συνδυάσει διάφορες προσεγγίσεις και μεθόδους όπως η μη τυπική εκπαίδευση, η Περμακουλτούρα, παραστατικές τέχνες, επιστημονική έρευνα κοινωνική και περιβαλλοντική. Μέσα από την διοργάνωση επιμορφώσεων και εργαστηρίων σε τοπικό επίπεδο και την ενεργή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, η οργάνωση ενδυναμώνει τελικά την ικανότητα των ατόμων να προτείνουν καινοτόμες λύσεις προς ένα αειφόρο τρόπο διαβίωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://newloops.spajkit.com/

CINERGIES

Η Cinergies Co-Op είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (5 ενεργοί συνιδρυτές) που ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να δημιουργήσει και να υποστηρίξει εναλλακτικές αφηγήσεις για την προώθηση δίκαιων και βιώσιμων οδών.

Ο συνεταιρισμός ειδικεύεται στην παραγωγή “trans-media” ντοκιμαντέρ εξερευνώντας νέα μέσα για να καλύψει εκδηλώσεις, να μοιραστεί τις σημαντικές ιστορίες της εποχής μας ενσωματώνοντας ήχo / εικόνα / κείμενο & διαδραστικά στοιχεία, στην έρευνα και την αφήγηση.

Ως ομάδα, συγκεντρώνει ένα διαφορετικό σύνολο ανθρώπων, των οποίων οι δεξιότητες αλληλοσυμπληρώνονται για να καταγράψουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιστέκονται και διαμορφώνουν οδούς μετασχηματισμού της κοινωνίας.

Στόχος της Κοιν.Σ.Επ είναι μέσω της τεχνογνωσίας και της εκπαίδευσης να στηρίξει και να διαδώσει έμπρακτα τα επιτεύγματα των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας και βιωσιμότητας που συχνά υποφέρουν από έλλειψη επικοινωνίας.

Δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, ο συνεταιρισμός παρέχει μια ευκαιρία στους ανθρώπους να γίνουν ηγέτες - φορείς - της αλλαγής και όχι απλά θεατές.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.cinergies.coop

el/guide/about_us.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/15 17:34 από Marina